Vitamin Dodatak – zdravstvene prednosti, doziranje, nuspojave

Vitamin A nije niti jedan spoj, već skupina kemijskih spojeva koji su strukturno slični. Ovi spojevi uključuju retinol, retilandehid, retinoičnu kiselinu i provitamin caretenoids koji uključuju beta-karoten, alfa-karoten, gama-karoten i kriptoksanthin. Retinol i beta-karoten su neki od najčešćih oblika vitamina A nalazi se u hrani i dodataka, s bivšim koji se nalaze u životinjama i potonji u biljkama.

Vitamin A je uključen u modulaciju zdravlja kože, vizija, imunološkog sustava i transkripcije gena. Različiti oblici vitamina A će poslužiti različite funkcije. Na primjer, je retinoična kiselina koja je uključena u transkripciju gena i održavanje zdravlja kože; to je retilandehid koji veže određene proteine na konuse i šipke oka, što omogućuje da oko funkcionira u okruženjima slabog osvjetljenja.

Posljednje ažuriranje 08/12/2021

Komentiraj