Tradicionalni dodatak kineske medicine – zdravstvene prednosti, doziranje, nuspojave

Tradicionalna kineska medicina, barem što se tiče ispitati.COM je zabrinut, je skup nutaceocila i biljaka koje se tradicionalno koristile za liječenje bolesti ili na drugi način poboljšanje kvalitete života u Kini i okolnim regijama.

U dobi prije HPLC-MS analize i identificiranje aktivnih komponenti, gledajući u enzimske interakcije s ksenobioticima i dodjeljivanje ovih farmaceutskih uvjeta sondiranja svemu što je još bilo prehrambenih istraživanja. Ova stranica je posvećena potvrđivanjem učinaka kineske medicine pomoću zapadne (recenzirane) znanosti i kategorizaciju biljnih kombinacija koje se tradicionalno koriste.

Ako primarni izvori nisu dani za potraživanja, ali potraživanja su napravljene putem tradicionalnih praktičara kineske medicine, to je vrsta sivog područja do pregleda.com je zabrinut.

Posljednje ažuriranje 08/12/2021

Komentiraj