Što znači kad je moje dijete u 97. percentilu?

Znači kakva god da se stvar mjeri, 3% sve djece postiglo je više od vašeg djeteta, a 97% sve djece postiglo je niže ocjene od vašeg djeteta.

Ako je vaše dijete u visini od 97. percentila, tada je 3% sve djece koja su u dobi vašeg djeteta više od vašeg djeteta.

Ako je vaše dijete 97. percentila za težinu, tada je 3% sve djece koja su u dobi vašeg djeteta teže od vašeg djeteta.

Ako vaše dijete postigne 97. percentil na testu iz matematike, tada je 3% sve djece koja su polagala isti test postiglo bolji rezultat od vašeg djeteta.

Ako vaše dijete postigne 97. percentil na testu čitanja, tada je 3% sve djece koja su polagala isti test postiglo bolji rezultat od vašeg djeteta.

Posljednje ažuriranje 24/01/2021

Komentiraj