Koliko treba težiti čovjek od 5 ‘8’?

Jednom sam rekao da je moj liječnik rekao da bi „visina u centimetru -100 bila optimalna težina (kg) i + ili- 10 ovisno“

To je standard koji za sve ljude odgovara svim zemljama i svim ljudima raznih rasa. To sportaše ne obvezuje

Na primjer, moja visina je 197 cm, a moja optimalna težina treba biti 97, moje maksimalno ograničenje može biti 107, a minimalno ograničenje može biti 87. Ispod i iznad tih ograničenja moje tijelo izgleda neproporcionalno

Komentiraj