Koja je razlika između VI i IV grafa u odnosu na Ohmov zakon?

Većina učenika ne zna ucrtati graf između dvije varijable. Na primjer, možda također ne znate koja količina se treba nacrtati duž osi X, a koja duž osi Y. Upamtite pravilo pravila; Nacrtajte NEZAVISNE količine duž osi X, a nacrtajte Ovisne količine duž osi Y =. Stoga, ako trebate ucrtati grafikon između udaljenosti koju prelazi VS vrijeme automobila, ovdje se vrijeme uzima duž osi X, dok udaljenost koju automobil prelazi duž osi Y = Razlog? Vrijeme je neovisno o udaljenosti, neprekidno će teći bez obzira kreće li se automobil ili ne, ali udaljenost će ovisiti o vremenu i stoga ovisi o količini.

U vašem pitanju. struja I ovisi o primijenjenom naponu V ili PD. Zbog toga se V uzima duž osi X, a I uzduž osi Y nagib (V / I) daje otpor R. Ovaj graf možete nazvati VI ili IV, u osnovi ne materija.

Posljednje ažuriranje 30/12/2020

Komentiraj