Koja je razlika između percentila i postotka?

Hvala na A2A.

  1. Postotak znači od 100. Na primjer, ako ste na ispitu postigli 80% (80 posto), to znači da od svakih 100 imate 80
  2. Postotak znači ako je cjelokupni raspon učenika podijeljen u 100 skupina, kojoj grupi pripadate.

Ako to analiziramo u kontekstu CAT-a,

  • Ako vaš rezultat kaže da imate 90 posto, onda to znači 90% od ukupnih ocjena. Dakle, 270 od 300.
  • Ali ako rezultat kaže 90 percentila, onda to ne znači da je vaš rezultat 270. To znači vaš rezultat je bolji od 90% prijavljenih. Možda ste postigli 150, ali 90% podnositelja zahtjeva je ispod te ocjene.

Nadam se da sam razjasnio vašu sumnju.

Posljednje ažuriranje 17/12/2020

Komentiraj