Kako izračunati OD cijevi

Na ovo pitanje pokušavam odgovoriti drugačijim pristupom. Pod pretpostavkom da nosivost cijevi podnosi pritisak kao 'P', a 'S' kao inducirano naprezanje koje će se primijeniti na stijenku cijevi za zadani promjer 'D', vanjski promjer cijevi i 't' debljine stijenke cijevi, jednadžba može biti kao pod:

t = (P x OD) / (2 S + P).

Ako su dostupne sve ostale varijable, uključujući 't', može se izračunati OD cijevi. Obično bi odgovarao najbližem rasporedu cijevi s debljinom stijenke.

Posljednje ažuriranje 22/12/2020

Komentiraj