Kako izračunati gubitak mrtve težine

Kako izračunati gubitak mrtve težine

Na grafikonu ispod, žuti trokut predstavlja gubitak mrtve težine.

Formula gubitka mrtve kategorije

Formula gubitka mrtve težine je sljedeća:

½ * (P2 - P1) x (Q0 - Q1)

Evo što znače graf i formula:

  • Q1 i P1 su ravnotežna cijena kao i količina prije uvođenja poreza.
  • Porez pomiče krivulju ponude sa S1 na S2. To je zato što su proizvođači prisiljeni željeti stvoriti manje ponude kao rezultat poreza.
  • Cijena za kupce raste s P1 na P2, dok je prodavač primio cijenu za dobar pad, prelazeći s P1 na P3.
  • Porez znači da se ponuda proizvođača smanjuje, s Q1 na Q2.

izvor - Gubitak mrtve kategorije | Inteligentni ekonomist

Posljednje ažuriranje 28/12/2020

Komentiraj