Dodatak theaflavins – zdravstvene prednosti, doziranje, nuspojave

Theaflini su skupina molekula koje su stvorene od zelenog čaja katehina kada toplinska obrada oštećuje molekulu katehena i počinju rezinzirati u različitim konfiguracijama; Theaflini su produkt dvije katehinske molekule koje se vežu zajedno na C prstenu, a slični katehinima mogu doći u raznim galariranim oblicima (postoje li molekule od galske kiseline vezane za njih ili ne).

Trenutno se pojavljuju Theaflavini doista loše oralne bioraspoloživosti i apsorpcije. Za sustavne učinke nakon apsorpcije, vjerojatno je bioaktivnost theaflavina (koji je prisutan) posljedica metabolita koji nisu theaflins. Za većinu dokaza izvan gastrointestinalnog trakta (usta na anus), molekula theaflavina per se ne mora biti relevantna, osim ako je ispod 1 nanomolarnog raspona.

Za učinke u gastrointestinalnom traktu, pojavljuju se teaflini obećavajuća svojstva protiv ulceracije i usmene šupljine koja bi trebala biti aktivna u koncentracijama u crnoj čaj. Čini se da je crni čaj ili dodatak smanjen apsorpciju masnih kiselina, kolesterola i škroba iz crijevnog trakta koji mogu smanjiti količine apsorpcije hranjivih tvari (i sekundarnu za inhibiciju apsorpcije škroba, mogu postojati neki probiotički učinci slični dijetalnim vlaknima).

Posljednje ažuriranje 08/12/2021

Komentiraj