Dodatak D-Serina — zdravstvene prednosti, doziranje, nuspojave

D-Serin je aminokiselina koja se nalazi u mozgu. Izveden od glicina, d-serin je neuromodulator, što znači da regulira aktivnosti neurona.

Dodatak D-serina može smanjiti simptome kognitivnog pada. Također je u stanju smanjiti simptome bolesti koje karakterizira smanjena signalizacija N-metil-D-aspartata (NMDA), što uključuje ovisnost o kokainu i shizofreniju.

D-Serin’Njegov učinak na shizofreniju dobro je istražen, i iako obećava, također je nepouzdan, budući da d-serin ne dolazi uvijek u krv nakon suplementacije. Sarkozin bi mogao biti pouzdaniji tretman.

D-Serin je koagonist na NDMA receptorima, što znači da poboljšava učinke drugih spojeva koji se vežu na receptor. Ovi spojevi uključuju glutamat i sam NMDA.

D-serin se često kategorizira kao nootrop.

Posljednje ažuriranje 08/12/2021

Komentiraj